Menü
Your Cart

Mesafeli Satış Sözleşmesi

A. TARAFLAR

Madde 1 : İş bu mesafeli satış sözleşmesi bir tarafta Toros Mah. Ali Sepici Bulvarı No:3/A Çukurova, Adana ( Tel : 0322 233 87 77 ) adresinde faaliyet gösteren YAĞLAR KASAP & RESTAURANT ile diğer tarafta www.yaglarkasap.com internet sitesi üzerinden alışveriş yapan tüketici arasında imzalanmıştır.

Bundan sonra YAĞLAR KASAP & RESTAURANT SATICI, www.yaglarkasap.com üzerinden alışveriş yapan tüketici ise ALICI olarak anılacaktır.

Ayrıca SATICI ve ALICI ayrı ayrı "taraf" ve birlikte "taraflar" olarak anılacaktır.

B. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Madde 2 : İş bu sözleşme 6502 sayıl Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak, SATICI'ya ait olan www.yaglarkasap.com internet sitesi üzerinden yapılacak alışverişler hakkındadır.

C. GENEL BİLGİLER

Madde 3 : ALICI, www.yaglarkasap.com internet sitesinde sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

Madde 4 : SATICI, satın alma işlemi sırasında ALICI tarafından paylaşılan kişisel bilgileri, alıcının açık izni alınmadıkça ve gizlilik politikasında belirlenen haller dışında kesinlikle paylaşılmayacağını ve bilgilerin güvenli bir şekilde saklanacağını taahhüt eder. Gizliliğe ilişkin hükümler site içerisindeki gizlilik politikası başlığı altında yer alır.

D. SATIŞA KONU ÜRÜN

Madde 5 : Satışa konu ürün veya ürünlerin Katma Değer Vergisi ( KDV ) dahil toplam fiyatı internet sitesi üzerinde belirtildiği şekildedir. Teslimat maliyeti ( kargo bedeli ) ürün bedeline dahil değildir, satın alma esnasında ALICI'ya açıkça belirtilir. ALICI'ya teslimat maliyeti dışında temel ücrete ilave hiçbir maliyet yüklenmemektedir.

E. TESLİMAT GENEL HÜKÜMLER

Madde 6 : Satıcı ön bilgilendirmede belirtildiği üzere satış sözleşmesinin akdedilmesini takip eden 10 ( on ) iş günü içerisinde ALICI'nın belirtmiş olduğu teslimat adresine ürün veya ürünleri taşıyıcı aracılığıyla teslim eder. Önceden ALICI'ya haber vermek koşuluyla SATICI bu süreyi, yasal süre olan 30 ( otuz ) günü geçmemek üzere uzatabilir.

Madde 7 : Sözleşme konusu ürün veya ürünler, ALICI'dan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Madde 8 : Taşıyıcının ( kargo şirketi ), ürünü veya ürünleri ALICI'ya teslimi sırasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, siparişin ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

F. GENEL HÜKÜMLER

Madde 9 : SATICI, sözleşme konusu ürünleri Türk Gıda Kodeksi ve Gıda Güvenliği Standartları'na uygun şekilde üretir ve ürünlerin ayıpsız ve taze olarak tesliminden sorumludur. Uygun saklama koşullarında muhafaza edilmeyen ve/veya belirtilen raf ömrü sürelerinin bitiminden sonra tüketilen ürünlerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

Madde 10 : SATICI, mevsimsel hammadde temini zorluğu veya belirli sebeplerle sipariş konusu ürünün üretilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 3 ( üç ) gün içerisinde ALICI'ya yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile bildirir ve varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 ( ondört ) gün içerisinde iade eder. Mümkün olması halinde ve ALICI'nın talebi doğrultusunda eşit fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

Madde 11 : Siparişin oluşturulabilmesi için işbu sözleşmenin www.yaglarkasap.com sitesi üzerinden sipariş aşamasında ALICI tarafından kabul edilmiş olması, sipariş kabulünün e-mail ile SATICI tarafından ALICI'ya gönderilmiş olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bdeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürünü veya ürünleri teslim yükümlülüğünden kurtulur.

Madde 12 : SATICI'ya ait olan www.yaglarkasap.com internet sitesi üzerinden kredi kartı, banka havalesi veya EFT aracılığı ile gerçekleştirilebilir.

Madde 13 : SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü veya ürünleri süresi içerisinde teslim edemez ise durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesi, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesi ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi seçimlilik haklarına sahiptir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi durumunda ödediği tutar 14 ( ondört ) gün içinde SATICI tarafından iade edilir.

Madde 14 : ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 ( ondört ) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olmayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına alacağı sürenin SATICI'nın sorumluluğunda olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

Madde 15 : ALICI bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce SATICI tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de içeren Ön Bilgilendirme Formunu doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Madde 16 : ALICI www.yaglarkasap.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI dın tam ticaret ünvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgilendirmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Madde 17 : Teslim anında ALICI'nın adreste bulunmaması halinde dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zara ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı oluşan giderler ALICI'ya aittir.

G. SATIŞ SONRASINA İLİŞKİN KONULAR

Madde 18 : ALICI, satış işlemi sırasında SATICI tarafından talep edilen bilgileri eksik veya hatalı belirtmesi sonucunda oluşabilecek her türlü zarar ve/veya sorumluluklarına tarafında ait olduğunu kabul ve beyan eder.

Madde 19 : Kredi kartı ile sipariş verilmesi halinde, kartın mensup olduğu banka www.yaglarkasap.com sistemi otomatik olarak bağlantı kurar ve ALICI'ya ait ilgili bankanın ödeme sayfası çıkar. İlgili ödeme sayfası SATICI tarafından yönetilen bir sayfa olmayıp bu sayfadaki bilgileri kontrol etme ve doğruluğundan emin olduktan sonra ödeme işlemini gerçekleştirme ALICI'nın sorumluluğundadır. Bu konuda doğacak olası problemler SATICI'nın sorumluluğunu doğurmaz. ilgili banka ödeme sayfasından ödeme gerçekleştikten sonra sipariş onaylanmış sayılır.

Madde 20 : Banka Havalesi veya EFT ile yapılan ödemelerde, eğer havale ise dekont numarasıyla, EFT ise referans numarasıyla ödemenin bankadan teyidi sonrası sipariş onaylanır. Banka havalesi veya EFT ücreti ve benzeri isimler altında alınacak olan ek ücretler ürün satış fiyatına dahil değildir. Banka havalesi veya efe ile gerçekleştirilen satışlarda ALICI sipariş kodunu işlem açıklaması kısmına yazmak zorunluluğundadır. SATICI sipariş kodu belirtilmeyen ödemeleri 14 ( on dört ) gün içerisinde iade eder. ALICI böyle bir durum halinde SATICI tarafından iade edilen ödemelerin havale ve EFT ücretinin tarafına ait olduğunu kabul ve beyan eder.

H. CAYMA HAKKI

Madde 21 : ALICI, sözleşme konusu ürün veya ürünleri hiçbir hukuki sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, teslim aldığı veya gösterdiği adresteki kişilere/kuruluşlara tesliminden itibaren 14 ( ondört ) gün içerisinde cayma hakkına sahiptir.

Madde 22 : Cayma hakkının kullanılması için 14 ( ondört ) günlük süre içerisinde SATICI'ya FAKS veya EPOSTA aracılığı ile bildirimde bulunulması, siparişi söz konusu ürünün veya ürünlerin kullanılmamış ve ambalajlarının açılmamış olması şarttır.

Madde 23 : İade edilecek ürünlerin kutusunun ve ambalajının açılmamış ve kullanılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ürün paketi satın alınması halinde, ürün paketinin de kutusunun ve ambalajının, açılmamış ve kullanılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ürün paketlerinin bir bütün olarak satışa sunulması sebebiyle ALICI, pakette yer alan ürünlerden kullanmamış olduklarını iade edemez.

Madde 24 : Ürün SATICI'ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da aide edilmesi gerekmektedir. ( muhasebe kayıtlarında tutarlılığı sağlamak amacıyla ). Ürünle beraber iade edilecek faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibrazı yazılıp ALICI tarafından imzalanması şarttır.

Madde 25 : Gerekli belgeler ile iade edilen ürün / ürünlerin SATICI'ya ulaşmasını takip eden 10 ( on ) iş günü içerisinde bedeli ALICI'ya ödediği şekilde iade edilir. ALICI'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI, kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tanzim etmekle yükümlüdür.

Madde 26 : Söz konusu ürünün çabuk bozulabilecek bir ürün olması durumunda ( üretim tarihi ve son kullanma tarihi arasındaki süre kısa olan ) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yer alan 15. Maddenin 1. Fıkrasının c) bendine göre iadesi mümkün değildir.

I. ÜRÜN DEĞİŞTİRME

Madde 27 : SATICI tarafından satışa sunulan bazı ürünlerin satışı belirli bir süre veya stokla kısıtlanmış olabilir. Bu sebeplerle, satın alınan ürünlerin tesliminin mümkün olmadığı hallerde, ALICI, sözü edilen ürünün yerine geçecek ve ürünün bedeliyle sınırlı olacak şekilde farklı bir ürünü talep etme hakkını kullanabilir veya bedelin iadesini talep edebilir. Böyle bir durumda yukarıda belirtilen iade koşulları geçerli olur.

İ. YETKİLİ MAHKEME

Madde 28 : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68.maddesi ile 29188 sayılı Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 6.maddesi uyarınca, işbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen parasal sınıra kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile taraflardan birinin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

J. YÜRÜRLÜLÜK

Madde 29 : 29 ( yirmidokuz ) maddeden ibaret bu sözleşme taraflarca okunarak , _sozlesmetarihi_ tarihinde ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.